Projekty EU

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

Společnost PE Holding, s.r.o. realizuje projekt podporovaný z fondů Evropská unie, ESF – Operační program Zaměstnanost. Základní parametry projektu jsou:

Název:

Vzdělávání zaměstnanců II

Projekt je realizován v období:

1.2.2020-31.1.2023

Cíl projektu:

podpora profesního rozvoje a dalšího vzdělávání zaměstnanců firmy PE Holding, s.r.o.

Zapojení:

do projektu jsou zapojeni téměř všichni zaměstnanci společnosti, každý z nich se zúčastní kurzů v rozsahu alespoň 40 hodin

Realizované aktivity:

realizovány budou kurzy z oblastí Obecné IT, Jazykové kurzy, Manažerské kurzy a kurzy měkkých dovedností, Účetní a ekonomické kurzy, Kurzy technických znalostí

Místo realizace:

kurzy budou realizovány v prostorách firmy nebo v prostorách dodavatele

Společnost PE Holding,s.r.o. realizuje v rámci NPO projekt Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 12,75 kWp, prostřednictvím komponenty MPO 2.3. Přechod na čistší zdroje energie.

Název:

Fotovoltaická elektrárna společnosti PE Holding, s.r.o. - Bezručova CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004217

Cíl projektu:

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužicí pro vlastní spotřebu. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Místo realizace:

Místem realizace je objekt garáže v areálu PE Holding, s.r.o. – Bezručova 4174, Chomutov, na kterém bude umístěna Fotovoltaická střešní výrobna.


Copyright © VRBA Sys, s.r.o. 2016