Seznam vybraných produktů tepelné, vodní a větrné elektrárny, bioplyn a biomasa, teplárny, fotovoltaika

V elektrotechnické branži působíme již 20 let

Letité zkušenosti v kombinaci s pestrou škálou nabízených výrobků a služeb nám umožňují přistupovat k našim zákazníkům individuálně a zároveň také komplexně. Naše zařízení umí být mobilní, mají široké spektrum využití a vyznačují se vysokou životností. Postupným vývojem a ověřením v praxi jsme prokázali, že naše technologie pracují spolehlivě i v náročných a nepřetržitých provozech. Naše rozvodny dokážou krýt i zvýšené nároky na požární odolnost. Díky silnému zázemí jsme schopni poskytovat v oblasti ELEKTRO kvalitní a dlouhodobou péči včetně odborných konzultací a zajištění prevence.

Klíčové oblasti PE Holding, s.r.o.

  • Výroba
  • Inženýring a projektová činnost
  • Dodavatelská činnost
  • Strojní zařízení

Spojovací skříně

Spojovací skříň je určena ke spojování pryžových nebo plastových VN kabelů uložených na povrchu (např. vlečné kabely pro napájení technologických zařízení a strojů) až do jmenovitého napětí 38,5kV. Dle konstrukce spodní části je možno skříň nechat položenou přímo na neupraveném terénu (doporučeno opatřit ližinami viz příslušenství), nebo může být skříň součástí stroje a stavby (velkostroje, poháněcí stanice, rozvodny atd.).

Více informací

Spínací kiosek

Kiosek spínací s odpínačem (odpínací kiosek) nebo vypínačem (vypínací kiosek), který je určen pro odpínání kabelového rozvodu 6kV v průmyslových instalacích a lze jej použít všude tam, kde se požaduje možnost odpínání a odpojení přívodního napětí až do jmenovité hodnoty 38,5kV od kabelových rozvodů nebo jednotlivých zařízení. Byl vyvinut pro povrchové doly, ale jeho uplatnění je možné například v kamenolomech, vápenkách nebo i jiném průmyslovém prostředí.

Více informací

Kompenzační kiosek

Kompenzační kiosek z venku obslužný je určen pro individuální kompenzaci zařízení v síti do 7.2kV o maximálním kompenzačním výkonu 2500kVar dělený ve třech přepínatelných stupních. Kiosek je vybaven měřením VN přívodu a regulátorem jalového výkonu.

Více informací

Optický kiosek

Kompaktní kontejnerová rozvodna (kiosek) pro připojení a lokální distribuci optických páteřních traktů dálkového ovládání, monitoringu technologických celků, dohledového kamerového systému a telefonů v areálu povrchového lomu. Výrobek je celkově koncepčně řešen pro použití v lokalitě SD - Dolu Bílina. Provedení jedno-modulového kontejneru umožňuje umístit rozvodnu v průmyslové či civilní zástavbě v oploceném stanovišti na zpevněný povrch, bez nároků na stavební část - úpravu plochy a budování základů.

Více informací

Čerpací stanice

Kompaktní, přesuvná, technologická rozvodna kontejnerového typu je určena pro napájení a ovládání čerpacích, přečerpávacích a odvodňovacích stanic a systémů s jedním vnějším NN pohonem 90kW a jedním VN pohonem 250kW. Dále máme v sortimentu přenosný rozvaděč, který je určen pro napájení ponorných čerpadel o jmenovitém výkonu do 2 × 30kW až do jmenovité hodnoty napětí 500V. Byl navržen pro podmínky povrchového dolu, ale jeho uplatnění je možné například v kamenolomech, vápenkách nebo i jiném průmyslovém prostředí.

Více informací

Trafostanice

Kompaktní kontejnerová rozvodna distribuční trafostanice s 1 × vnějším přívodem 35kV, 1 × vývodem 35kV pro hlavní venkovní transformátor 35/6kV o výkonu do 10MVA, až 2 × vývod 35kV pro rýpadlo a až 10 × distribuční vývod 6kV pro napájení rozvodné soustavy povrchového lomu. Výrobek je celkově koncepčně řešen pro použití v lokalitě SD - Dolu Bílina.

Více informací

Předávací rozvodna

Kompaktní kontejnerová rozvodna vypínací stanice s 1 × odpínatelným přívodem 35kV a 2 × vývodem 35kV určena k vypínání vývodů pro velkostroje v rozvodné soustavě 35kV.

Více informací

Výkonová spínací stanice

Výkonová spínací stanice 35kV (VSS kiosek 35kV), zevnitř obslužná, s 1 × odpínatelným přívodem linkového vedení 35kV a 1 × distribučním vývodem 35kV, je určena pro vypínání a zajišťování kabelových vývodů v rozvodné soustavě 35kV.

Více informací

Ostatní rozvodny

Typickými produkty jsou rozvodny a kiosky s technologickým vybavením, transformátorové stanice, průmyslové rozvaděče,odpínače, ale také projekty s řídícími systémy pro pro průmysl (stavebnictví, strojírenství apod.), těžbu (povrchové doly, kamenolomy, štěrkovny, pískovny), a obnovitelné zdroje (tepelné, vodní a větrné elektrárny, bioplyn a biomasa, teplárny, fotovoltaika).

Galerie

Kabiny obsluhy

Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávek kabin oblsuhy včetně kompletní výbavy od návrhu, přes realizaci až po samostatné zprovoznění v provozu.

Více informací