Kabiny obsluhy povrchové uhelné doly, kamenolomy, štěrkovny, pískovny

Kabiny obsluhy

PE Holding, s.r.o. nabízí pestrou škálu produktů (řešení) jak pro oblast rozvod a napájení energetických zařízení, tak i pro vybavení technologie dobývacích strojů, velkostrojů, pásové dopravy, drtírny, úpravny a další přidružené technologie. Naše řešení jsou cíleny na trh pro těžbu nerostných surovin jako je hnědé uhlí, šterky nebo písek. Našimi zákazníky jsou významné společnosti nejen z oblasti těžby, ale i z ostatních průmyslových odvětví a komerční či infrastrukturní sféry.

Portfólio produktů a služeb pro těžební průmysl

 • Distribuční transformační stanice
 • Technologické rozvodny
 • VN i NN rozvaděčová technika vnitřní i vnější
 • Kabiny a dozorny
 • Řídící a automatizační systémy
 • Měření a diagnostika
 • Velíny a dispečerská centra
 • Technologické řízení a dálková správa
 • Management kvality
 • Realizační projekty
 • Project management